achtergrond
afbeelding
Duurzaamheid

Wat verstaan we onder duurzaamheid?
 
Het woord “duurzaam” betekent:

 • Geschikt, bestemd om te duren, weinig vergankelijk: deze stof is zeer duurzaam; een duurzame herinnering; een duurzame vrede, die op hechte grondslag rust.
 • Lang aanhoudend, gedurig: een duurzaam gebruik.
 • B.v., voor lange duur; op den duur.
 • Bestendig of lang meegaand
 • Een strategie of productiemethode die de natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen niet uitput.

  Onze persoonlijke gedachte over duurzaamheid is: “gewoon zuinig zijn met alles wat deze wereld, waarop wij leven, ons biedt”

  Wat doet Natuurcentrum De Boshoek aan duurzaamheid?
  Zuinig zijn met de financiële en materiële middelen die ons ter beschikking staan. In het duurzaamheidsrapport schrijft Stichting Stimular dat besparen in de genen van de vrijwilligers zit. Natuurcentrum De Boshoek is gevestigd in een voormalig noodschoolgebouw. Nadat het niet meer in gebruik was als schoolgebouw heeft het een aantal jaren leeg gestaan en was het ten prooi gevallen aan de baldadigheid van de jeugd. Om het gebouw in gebruik te nemen moest er dan ook heel veel opgeknapt worden. Uit financiële nood zijn er volop tweedehands materialen gebruikt. Dus hergebruik of wat men tegenwoordig duurzaamheid noemt is al jaren van toepassing bij Natuurcentrum De Boshoek.

  Oud papier ophalen
  Al jaren halen de vrijwilligers van Natuurcentrum De Boshoek in samenwerking met Milieudefensie en Scouting Franciscus-Lodewijk oud papier op in één wijk van de gemeente Schiedam .........
  Lees meer >>

  Afvalscheiding, composthoop in de tuin
  Heel gewoon en van zelfsprekend is dat het tuinafval op een composthoop terecht komt. Door tuinafval te scheiden, bewijs je niet alleen je tuin een goede dienst, ook het milieu ........
  Lees meer >>

  Zonnepanelen een tweede leven geven
  Sinds mei 2011 staan er gebruikte zonnepanelen (PV-panelen) op het dak van Natuurcentrum De Boshoek. De panelen waren overbodig geworden bij de Technische Hogeschool Rijswijk ........
  Lees meer >>

  Aanzet tot duurzame investeringen
  In de zomer van 2011 was Natuurcentrum De Boshoek één van de vijf organisaties die uitgenodigd werden door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. om aan een duurzaamheidsonderzoek mee te ........
  Lees meer >>

  De milieubarometer van De Boshoek
  In het duurzaamheidsrapport wordt gewerkt met de milieubarometer. Dit is een rekenmodel waarmee de milieubelasting van de bedrijfsvoering in beeld gebracht wordt ........
  Lees meer >>

  Duurzame investeringen in het gebouw
  Stichting Stimular uit Rotterdam heeft de duurzaamheidsrapportage over De Boshoek uitgevoerd. Dit rapport was de leidraad om de grootste milieubelasting van De Boshoek, het gasverbruik, aan te pakken ........
  Lees meer >>

  Maatregelen voor vermindering elektriciteitsverbruik
  De eenvoudige aanbevelingen die vermeld stonden in het duurzaamheidsrapport van de Stichting Stimular waren het eerste uitgevoerd ........
  Lees meer >>

  Productie PV-panelen (15 tot 20 jaar oud)
  De productie van de PV-panelen is gestaag toegenomen nadat in mei 2011 het eerste cluster van panelen geïnstalleerd was en in oktober 2012 het vierde en laatste cluster ........
  Lees meer >>

  Elektriciteit verbruik
  Tezamen met een aantal gerealiseerde energiebesparende suggesties uit het duurzaamheidsrapport van de Stichting Stimular en de elektriciteitproductie van de PV-panelen ........
  Lees meer >>